donderdag 25 juli 2024

Stagebegeleiding in de dierenartsenpraktijk: een praktische gids

Het belang van erkenning als leerbedrijf

Een erkend leerbedrijf worden is een essentiële eerste stap voor dierenartsenpraktijken die stagiaires willen begeleiden. Dit proces vereist dat de praktijk voldoet aan criteria zoals het bieden van een veilige werkplek, relevante werkzaamheden die overeenkomen met de opleiding van de student, en een deskundige praktijkopleider. Samenwerken met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en opleidingsinstituten versterkt de kwaliteit van de stage. Registratie op platforms zoals stagemarkt.nl en leerbanenmarkt.nl vergroot de zichtbaarheid bij potentiële stagiaires.

Selectie: een doordachte aanpak 

Het selecteren van de juiste stagiaire is cruciaal. Een effectieve selectieprocedure begint met een objectieve beoordeling van de motivatiebrief en het CV, gevolgd door een eventueel oriënterend telefoongesprek. Dit proces moet vrij zijn van vooroordelen en gericht op de afstemming tussen de opleidingsbehoeften van de student en wat jouw praktijk kan bieden. Het gaat om het herkennen van potentieel en de bereidheid van de student om zowel te leren als bij te dragen aan jouw team.

Het stagegesprek: meer dan een formele procedure

Een goed gepland stagegesprek legt de basis voor een succesvolle samenwerking. Dit gesprek dient niet alleen om informatie te verzamelen, maar ook om de student op zijn gemak te stellen en een beeld te geven van de praktijkcultuur en verwachtingen. Dit is het moment om alles te bespreken, van praktische zaken zoals werktijden en kledingvoorschriften tot persoonlijke leerdoelen en verwachtingen. Een inclusieve benadering bevordert openheid en gelijkheid.

Voorbereiding op de stage: een teaminspanning 

Een zorgvuldige voorbereiding met het hele team is essentieel voor het slagen van de stage. Bespreek wie de hoofdbegeleider wordt en hoe de leerdoelen van de student geïntegreerd kunnen worden in de dagelijkse werkzaamheden. De praktijkovereenkomst (POK) formaliseert de relatie en de afspraken tussen de student, de opleiding en de praktijk, en zorgt voor duidelijkheid over rechten, plichten en verwachtingen.

Het stagepact MBO 2023-2027: naar een verbeterde stage-ervaring

Het Stagepact MBO 2023-2027, een initiatief gesteund door een breed scala aan stakeholders, beoogt de kwaliteit van stages landelijk te verbeteren. Dit pact legt de nadruk op een viertal kernthema’s: het verbeteren van de begeleiding, het uitbannen van stagediscriminatie, het garanderen van voldoende stageplekken, en het waarborgen van een eerlijke vergoeding. Dit onderstreept het belang van een proactieve en betrokken houding van leerbedrijven.

Een vliegende start en continue begeleiding

Een warm welkom en duidelijke communicatie op de eerste dag leggen een stevige basis. Regelmatige voortgangsgesprekken en het afstemmen van verwachtingen en feedback dragen bij aan een positieve leerervaring. Een stagehandboek kan dienen als naslagwerk voor algemene informatie en specifieke procedures binnen de praktijk.

Ontwikkeling en evaluatie: een doorlopend proces

De begeleiding van een stagiaire is een dynamisch proces dat voortdurende afstemming en evaluatie vereist. Het delen van feedback, zowel positief als constructief, helpt de stagiaire groeien. Reflectie op de stageperiode biedt waardevolle inzichten voor zowel de student als de praktijk.

Ondersteuning voor praktijkopleiders: essentiële hulpmiddelen en kennis

Praktijkopleiders spelen een cruciale rol in het leerproces. Workshops en webinars -veelal gratis- aangeboden door de SBB bieden ondersteuning in deze rol, met name voor paraveterinairen die vaak deze verantwoordelijkheid dragen zonder formele training. Deze bronnen zijn onmisbaar voor het ontwikkelen van effectieve begeleidingsvaardigheden.

Het belang van erkenning en voortdurende verbetering

Ieder jaar kunnen studenten stemmen via de SBB op hun favoriete leerbedrijf en praktijkopleider. Dit jaar zit Dierenkliniek De Eland in de top 10 beste leerbedrijven en is praktijkmanager Patricia van der Zwan een van de beste 10 praktijkopleiders. De jaarlijkse verkiezingen voor het beste leerbedrijf en praktijkopleider door de SBB benadrukken het belang van kwalitatieve stagebegeleiding. Dit initiatief motiveert praktijken om echt hun best te doen en erkent de bijdrage aan de opleiding van toekomstige diergeneeskundige professionals.

Door bovenstaande tips en adviezen te volgen, kan jouw praktijk een inspirerende en leerzame omgeving bieden voor stagiaires, terwijl het tegelijkertijd profiteert van de frisse inzichten en de extra handen die ze bieden.

Bijdrage door Patricia van der Zwan, Veterinair praktijkmanager Dierenkliniek De Eland en Assessor voor de proeve van bekwaamheid voor de Groene Norm voor de opleidingen Dierenverzorging en Paraveterinair.

Dit moet je lezen

Meest gelezen