vrijdag 21 juni 2024

Privacy Beleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Vetlife, onderdeel van VetFusion B.V. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

1. Verwerking van persoonsgegevens

Vetlife respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Vetlife of die van een derde partij.

2. Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten;
  • Het afhandelen van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan;
  • Het verstrekken van informatie over de producten en diensten van Vetlife;
  • Het verzenden van nieuwsbrieven, reclame en ander informatie over producten en diensten van Vetlife.

3. Derden

Uw informatie wordt niet met derden gedeeld zonder uw toestemming, behalve indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4. Bewaartermijn

Vetlife bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

5. Beveiliging

Vetlife neemt passende technische en organisatorische maatregelen om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

6. Inzage, correctie en recht van verzet

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vetlife.nl. Vetlife zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

7. Wijzigingen

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen.