donderdag 25 juli 2024

Zomervakantie betekent reizen met huisdieren: Dit moet je weten

De zomervakantie staat weer voor de deur en dat betekent meestal veel vragen over het reizen met het huisdier. Als dierenarts en paraveterinair is het belangrijk om eigenaren goed te informeren en te begeleiden wanneer hun huisdieren naar het buitenland reizen of vanuit het buitenland naar Nederland komen. Wij hebben de belangrijkste aandachtspunten en vereisten overzichtelijk voor jou onder elkaar gezet.

1. Huisdier gaat mee op vakantie naar een land buiten de EU

1.1. Controleer het risico op rabiës:

 • EU-website: Bekijk de lijst met landen met een laag risico op rabiës. Staat het land er niet bij? Dan is het een hoog-risicoland.
 • Regelhulp: Gebruik de regelhulp om te zien of het dier vanuit een hoog-risicoland reist. Vragen over een titerbepaling (bloedtest) wijzen op een hoog-risicoland.
 • Import Veterinair Online (IVO): Voer de gegevens in IVO in. Verschijnt er informatie over een titerbepaling? Dan is het een hoog-risicoland.

1.2. Bloedtest voor vertrek:

 • Adviseer de eigenaar om de titerbepaling in Nederland te laten doen vóór vertrek.
 • Bij bloedafname in het hoog-risicoland mag het dier pas drie maanden na de bloedafname terug naar de EU reizen.
 • De titerbepaling blijft levenslang geldig als het dier steeds op tijd een nieuwe rabiësvaccinatie krijgt.

1.3. Rabiësvaccinatie:

 • Zorg dat de rabiësvaccinatie van het huisdier geldig is tijdens de reis.
 • Bij nieuwe vaccinatie in een land buiten de EU is een gezondheidscertificaat verplicht voor de terugreis. Dit certificaat wordt afgegeven door de overheid van dat land.

2. Huisdier reist vanuit een land buiten de EU naar Nederland

2.1. Commerciële reis:

 • Gezondheidscertificaat: Vereist voor commerciële reizen, afgegeven door de overheid van het herkomstland.
 • Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst (GGB/CHED): Afgegeven door de overheid van het EU-land waar het dier de EU is binnengekomen.
 • Grenscontrolepost: Het dier moet via een grenscontrolepost de EU binnenkomen, zoals Schiphol.
 • Leeftijdseisen: Minimaal zeven maanden oud voor hoog-risicolanden en vijftien weken voor laag-risicolanden.

2.2. Niet-commerciële reis:

 • Gezondheidscertificaat: Origineel, afgegeven door de overheid van het land buiten de EU.
 • Stempeling: Certificaat moet worden gestempeld bij binnenkomst in de EU.
 • Eigendomsverklaring: Vereist.
 • Leeftijdseisen: Minimaal zeven maanden oud voor hoog-risicolanden en vijftien weken voor laag-risicolanden.

2.3. Gegevens overnemen in het EU-dierenpaspoort:

 • Als aan alle eisen is voldaan, mogen gegevens van het certificaat in het EU-dierenpaspoort worden overgenomen.
 • Noteer in de rubriek ‘Overig’ dat de gegevens zijn overgenomen, inclusief certificaatnummer en datum.

3. Huisdier reist binnen de EU

3.1. Vereisten:

 • EU-dierenpaspoort: Het dier moet een geldig EU-dierenpaspoort hebben.
 • Chip: Het dier moet gechipt zijn.
 • Rabiësvaccinatie: De vaccinatie moet minimaal 21 dagen voor de reis zijn gegeven. Het dier moet minimaal 12 weken oud zijn bij vaccinatie.
 • Commerciële reis: Een certificaat uit het systeem TRACES is vereist.

4. EU-dierenpaspoort: Belangrijke spelregels

4.1. Uitgifte van het paspoort:

 • Het EU-dierenpaspoort is een officieel identificatiedocument dat alleen door een bevoegde dierenarts mag worden afgegeven.
 • Het paspoort mag alleen worden afgegeven nadat:
 • Je zelf het dier hebt gechipt of zeker weet dat het dier al gechipt is. Lees altijd de chip af.
 • Je alle verplichte rubrieken I tot en met IV hebt ingevuld en, indien verplicht, hebt gelamineerd. Het niet volledig invullen van het paspoort is tuchtrechtelijk verwijtbaar.

4.2. Verplichte rubrieken:

 • Rubriek I: Gegevens van de eigenaar inclusief handtekening. Dit veld is verplicht, maar hoeft niet gelamineerd te worden.
 • Rubriek II: Beschrijving van het dier. Noteer naam en geboortedatum zoals opgegeven door de eigenaar.
 • Rubriek III: Merking van het dier. Dit veld moet gelamineerd worden. Altijd doorhalen wat niet van toepassing is.
 • Rubriek IV: Afgifte van het paspoort. Dit veld is verplicht en moet volledig ingevuld worden met naam (op persoonlijke titel, niet op naam van de praktijk), handtekening, stempel, datum van afgifte, enz.

Check hier een voorbeeld van het correct invullen van het EU-dierenpaspoort.

4.3. Invoer uit het buitenland:

 • Als een hond uit het buitenland komt, moet je als dierenarts het land van herkomst en, indien aanwezig, de alfanumerieke code van het buitenlandse identificatiedocument noteren in rubriek XII. Diversen.

Blijf op de hoogte

Zorg ervoor dat je als dierenarts of paraveterinair op de hoogte blijft van de meest recente regelgeving om eigenaren correct te kunnen informeren en de gezondheid van de dieren te waarborgen. Wij hopen dat bovenstaande informatie jou helpt om huisdiereigenaren goed te adviseren en te begeleiden bij het reizen met hun geliefde dieren.

Een goede site om te checken is die van de NVWA. Daar hebben wij het bovenstaande onder andere op gebaseerd.

Dit moet je lezen

Meest gelezen