vrijdag 21 juni 2024

Huisdieren vaccineren van levensbelang

vaccinatie

Nu er in coronatijd meer huisdieren zijn aangeschaft, doet de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde een dringend beroep op de eigenaren om ook te zorgen voor een adequate vaccinatie van het huisdier. Uit onderzoek blijkt dat de vaccinatiegraad onder dieren onder normale omstandigheden al erg laag is, waardoor aannemelijk is dat ook nu grote aantallen huisdieren niet op tijd worden gevaccineerd. Dit kan leiden tot ellende voor dier en mens, maar ook voor de asielen die gedumpte- en gevonden dieren opvangen én vaccineren.

Op 27 mei start de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde daarom in samenwerking met de Dierenbescherming en Stichting Zwerfkatten Nederland een bewustwordingscampagne. Onder ruim 1.500 dierenartspraktijken verspreiden de maatschappij informatie over de noodzaak van vaccinatie zodat huisdiereigenaren het belang ervan inzien en besmettelijke ziekten onder huisdieren geen kans krijgen.

Vaccinatiegraad ver beneden peil

De Dierenbescherming heeft een landelijk onderzoek laten uitvoeren onder 1000 huisdiereigenaren. Hieruit blijkt dat bijna 80% van de eigenaren pas naar de dierenarts gaat als het dier al ziek is. Als reden voor het niet laten vaccineren geeft 37% aan dat het dier nooit ziek is, nog eens 35% geeft aan dat het dier niet buitenkomt. Dit kan verklaren waarom de vaccinatiegraad onder honden op 55% ligt en voor katten op 25%. Bij konijnen blijkt dat slechts 16% gevaccineerd is. Dat is natuurlijk ver beneden peil. In asieldierenbeschermingscentra worden jaarlijks meer dan 10.000 dieren gevaccineerd om daarmee te voorkomen dat er besmettelijke virusuitbraken plaatsvinden.

Onnodig dierenleed

Uit het onderzoek blijkt ook dat 25% van de huisdiereigenaren, die hun dier niet laten inenten, tegen de kosten aanhikt. Ook weten veel eigenaren niet wat er voor ernstig dierenleed, soms met een dodelijke afloop, bij kan komen kijken wanneer ze hun huisdier niet laten vaccineren.

Help jij een dier zonder baasje met een vaccinatie?

De Dierenbescherming  en Stichting Zwerfkatten Nederland vaccineren jaarlijks 10.500 asieldieren en 1.200 zwerfkatten. Hiermee wordt voorkomen  dat de dieren door ziekte een pijnlijke dood tegemoet gaan. De kosten hiervoor lopen op tot ruim €600.000. Iedereen kan met een ‘Tikkie voor een prikkie’ helpen om asieldieren te vaccineren. Vanaf juni is het in de dierenartsenpraktijken mogelijk om een dier zonder baasje te beschermen met een Tikkie voor een prikkie!

Bron: https://www.knmvd.nl/huisdieren-vaccineren-van-levensbelang/

Dit moet je lezen

Meest gelezen