zondag 16 juni 2024

Een actieve en sociale levensstijl vermindert angst bij honden

angst

Geluidsgevoeligheid, angst voor nieuwe situaties en bijvoorbeeld angst voor gladde oppervlakken en hoogtes zijn veelvoorkomende gedragsproblemen bij honden. Volgens een gedragsonderzoek onder bijna 14.000 honden uitgevoerd aan de Universiteit van Helsinki, worden deze niet-sociale angsten geassocieerd met factoren die verband houden met de leefomgeving, levensstijl en het ras van de honden. Honden die het meest betrokken waren bij activiteiten en actief werden getraind, bleken het minst bang te zijn.

‘Het is aangetoond dat lichamelijke beweging een positief effect heeft op de stemming bij zowel honden als mensen. Als sociale dieren doen honden graag dingen met hun baasjes. Tegelijkertijd willen mensen angstige honden niet per se onderwerpen aan trainingssituaties die stressvol voor hen zijn. Dit kan eigenaren ook minder geneigd maken om met hun hond te trainen,’ zegt promovendus Emma Hakanen van de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Helsinki.

Uit het onderzoek blijkt dat onvoldoende socialisatie van puppy’s voor verschillende situaties en met name nieuwe omgevingen een sterk verband heeft met angst in verband met nieuwe situaties, harde geluiden en verschillende loopoppervlakken, zoals gladde oppervlakken, transparante trappen of metalen roosters. Aan de andere kant verminderde het gezelschap van andere honden het optreden van niet-sociale angst.

Angst voor vuurwerk en oppervlakken kwam vaker voor bij honden van beginnende hondenbezitters, terwijl er ook verschillen werden waargenomen tussen honden op het platteland en in de stad.

‘Ons eerdere onderzoek naar de milieueffecten van sociale angst observeerde dezelfde verschijnselen waar stadshonden angstiger waren dan hun landelijke tegenhangers. Het is inderdaad interessant dat ook menselijke geestelijke gezondheidsproblemen vaker voorkomen in de stad dan op het platteland. De manier waarop onze omgeving ons en onze beste vriend vormt, is zeker een interessant onderwerp voor verder onderzoek,’ zegt professor Hannes Lohi van de faculteit Diergeneeskunde en de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Helsinki.

Bovendien, zoals gesuggereerd door eerder onderzoek, toonde de studie aan dat niet-sociale angst ook vaker voorkomt bij gesteriliseerde vrouwtjes en kleine honden. Angst voor gladde of anderszins onbekende oppervlakken werd ook geassocieerd met een algemeen angstige instelling bij honden.

Grote verschillen tussen rassen

Aanzienlijke verschillen tussen rassen werden geïdentificeerd in de het onderzoek, waarbij Cairn Terriers tot een van de meest angstige rassen behoorden en Chinese Crested Dogs tot de minst angstige.

Er werd echter variatie gezien tussen verschillende niet-sociale angsten in de angst van individuele rassen. De Welsh Corgi Pembrokes toonde bijvoorbeeld veel geluidsgevoeligheid, maar weinig angst voor oppervlakken. Tegelijkertijd kwam de laatste veel voor bij Lapse herders, dwergschnauzers, chihuahua’s en labradors, terwijl de gevoeligheid voor geluid minder was.

‘De rasspecifieke verschillen ondersteunen het idee dat angst erfelijk is. Met andere woorden, fokkeuzes zijn van belang, zelfs zonder de exacte mechanismen van overerving te kennen. Deze studie biedt hondenbezitters echter handvatten en ondersteuning voor eerdere ideeën met betrekking tot het verbeteren van het welzijn van hun honden. Diverse socialisatie in de puppytijd en een actieve levensstijl kunnen sociale en niet-sociale angst aanzienlijk verminderen,’ aldus Lohi.

Dit moet je lezen

Meest gelezen