zondag 16 juni 2024

Wijziging Wet Dieren geldt niet voor gezelschapsdieren

Wijziging Wet Dieren

De wijziging in de Wet Dieren zal niet over gezelschapsdieren gaan. Landbouwminister Carola Schouten gaat dat door middel van een nieuwe wetswijziging regelen. De wet bepaalt dat dieren niet aangepast mogen worden aan een huisvestingssysteem.

Dat schrijft ze donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Over de wet was veel discussie, nadat een amendement van de Partij voor de Dieren zowel in de Tweede als Eerste Kamer werd aangenomen. Nadat de wet was aangenomen, was er grote onduidelijkheid over de reikwijdte ervan.

Volgens de Partij voor de Dieren is het de bedoeling dat eenden moeten kunnen zwemmen en konijnen moeten kunnen graven. Ook het onthoornen van geiten en kalveren en het couperen van varkensstaarten is deze partij een doorn in het oog.

Er is door de wetswijziging sprake van een overtreding de Wet Dieren als geconstateerd wordt dat er letsel of pijn is veroorzaakt bij een dier of dat de gezondheid of het welzijn van het dier wordt benadeeld. ‘Een uitzondering is als die benadeling een redelijk doel dient en niet verder gaat dan noodzakelijk voor dat redelijke doel’, constateert de minister op basis van de eerste juridische bestudering.

Doel van benadeling

Vanwege de wetswijziging is van belang of de benadeling uitsluitend is gebeurd met het doel om het dier te kunnen huisvesten of te kunnen houden in een houderijsysteem. Schouten: ‘Mocht er ook een ander doel zijn, dan is geen overtreding aan de orde als dat andere doel als een redelijk doel kan worden aangemerkt.’

Er was direct na het aannemen van het amendement in mei ook discussie over de gevolgen voor het houden van particuliere gezelschapsdieren. Mogen honden dan nog wel aangelijnd worden bijvoorbeeld? Minister Schouten is bezig met een juridische analyse van de gevolgen van het amendement. Ze concludeert dat een rechter inderdaad zou kunnen concluderen dat het amendement betrekking heeft op alle gehouden dieren.

Honden en katten

Schouten: ‘Er lijkt geen juridische basis te zijn voor de conclusie dat bijvoorbeeld de huisvesting van gezelschapsdieren niet door het amendement kan worden geraakt. Het amendement kan dus van invloed zijn op de huisvesting van alle huisdieren, zoals honden en katten. Maar ook op bijvoorbeeld dieren die gehouden worden in dierentuinen, circussen, maneges, dierenasiels of dierenwinkels. Daarnaast vallen ook alle gehouden dieren in de veehouderij, zoals varkens, koeien en kippen, onder de reikwijdte van het amendement.’

Omdat de Tweede Kamer in een debat al heeft laten weten dat het niet over gezelschapsdieren zou moeten gaan, gaat de minister dit regelen via een nieuwe wetswijziging. In de brief geeft Schouten aan dat er weinig conclusies zonder voorbehoud te geven zijn. ‘Het amendement hangt namelijk zowel juridisch als qua impact in de praktijk met veel aspecten omtrent het houden van dieren samen. Het amendement zal ook tot dilemma’s leiden, die om nadere politieke keuzes vragen.’

Impactanalyse

Er volgt op een later moment een uitgebreidere ‘impactanalyse’. ‘Daarin wordt ook de relatie met bestaande regels en lopende beleidsvoornemens meegenomen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het uitfaseren van ingrepen, ontwikkelingen met betrekking tot kooihuisvesting en de verduurzaming van de veehouderij’, schrijft de minister.

Bron: KNMvD

Dit moet je lezen

Meest gelezen