zondag 16 juni 2024

Motie om belangrijke antibiotica voor dieren te reserveren voor de mens weggestemd

antibiotica

Gisteravond laat stemde het Europees Parlement over een motie die een groot aantal antibiotica-soorten die belangrijk zijn voor het behandelen van bacteriële infecties bij dieren, te reserveren voor de mens.

Samen met de Europese koepel de Federation of Veterinarians in Europe (FVE) heeft de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) de afgelopen weken intensief campagne gevoerd om te voorkomen dat deze motie van de Groenen zou worden aangenomen.

Rens van Dobbenburgh, president van de FVE, zei in een persbericht ‘We danken alle EP-leden die tegen de motie hebben gestemd om de wetenschap te laten prevaleren boven de politiek. Deze stemming is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen antimicrobiële resistentie.’

Nancy De Briyne, Executive Director van de FVE, volgde met ‘Restricties op antimicrobiële stoffen voor dieren die verder gaan dan wetenschappelijk bewijs rechtvaardigt, zouden hebben geleid tot onnodige dierziekten, lijden en verliezen. Dieren verdienen ook een behandeling. We danken de Europarlementariërs voor het erkennen van het verband tussen diergezondheid en het welzijn en de gezondheid van mensen.’

Zowel voor diergezondheid, dierenwelzijn als de volksgezondheid is het heel goed nieuws dat het Europees Parlement met een grote meerderheid tegen deze motie heeft gestemd.

Als gevolg van de stemming kan de Europese Commissie samen met deskundigen verder met het uitrollen van de nieuwe regels voor het gebruik van antibiotica bij dieren.

Dit moet je lezen

Meest gelezen