vrijdag 21 juni 2024

Horsepower: een baanbrekend programma voor veteranen met PTSS biedt hoop door paardentherapie

Een innovatief programma genaamd ‘Horsepower’, gericht op veteranen met therapieresistente PTSS, toont bemoedigende resultaten. Uit recent onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde blijkt dat interacties met paarden aanzienlijk bijdragen aan de vermindering van PTSS-symptomen bij veteranen, zonder het welzijn van de paarden in gevaar te brengen. Dit nieuws volgt na de deelname van 56 veteranen aan het baanbrekende programma.

In het kader van ‘Horsepower’ doorlopen veteranengroepen een twaalf weken durend traject, waarbij ze onder professionele begeleiding contact maken met paarden. De faculteit Diergeneeskunde monitort zowel het effect van deze interacties op de veteranen als het welzijn van de paarden, met behulp van vragenlijsten en metingen van fysiologische parameters.

Vroege resultaten zijn veelbelovend

Tijdens een tussenevaluatie op 18 januari, gepresenteerd door Chantal Kapteijn, kwamen veelbelovende bevindingen naar voren. De PTSS-symptomen bij de helft van de deelnemers namen significant af, wat wijst op een aanzienlijke vermindering van stress en angst. Bovendien leken veteranen kalmer te worden in de omgang met de paarden, zoals te zien aan een verlaagde hartslag na de eerste week.

Het welzijn van de paarden wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden. Onderzoekers meten niveaus van oxytocine en cortisol in het speeksel van de paarden, indicatoren van welzijn gerelateerd aan sociaal gedrag en stressreacties. Tot dusver zijn er geen aanwijzingen dat de paarden stress ervaren.

Toekomstige ambities en uitbreiding

Projectleider Nienke Endenburg heeft plannen om meer data te verzamelen en het project te verbreden naar de families van de veteranen. Het uiteindelijke doel is om deze interventie erkend en vergoed te krijgen door zorgverzekeraars, waardoor meer veteranen en hun gezinnen geholpen kunnen worden. De focus ligt op het in kaart brengen van de effecten van paardeninteractie op het complete gezinssysteem.

De impact van PTSS op veteranen

PTSS vormt een zware last voor veteranen die zich hebben ingezet voor wereldwijde veiligheid en stabiliteit. In Nederland kampen naar schatting 5% van de 100.000 veteranen met PTSS. Deze stoornis kan leiden tot ernstige symptomen zoals nachtmerries, herbelevingen, vermijdingsgedrag, concentratieproblemen en zelfs lichamelijke klachten en verslaving.

Het ‘Horsepower’-programma biedt een vernieuwende en hoopvolle benadering voor veteranen met therapieresistente PTSS. Door de unieke interactie tussen mens en dier, biedt het programma niet alleen verlichting van symptomen voor de veteranen zelf, maar opent het ook mogelijkheden voor hun families. Dit initiatief toont het potentieel van alternatieve therapieën in de behandeling van complexe psychische aandoeningen en benadrukt de noodzaak van voortdurende ondersteuning en erkenning voor degenen die hebben gediend.

Bron: Faculteit Diergeneeskunde

Dit moet je lezen

Meest gelezen