zondag 16 juni 2024

Per 2024 nieuwe lijst met toegestane hobby- en huisdieren 

huisdieren

Vanaf 2024 mogen consumenten onder andere geen chinchilla’s, servals en Russische dwerghamsters meer houden. Deze dieren staan niet op de nieuwe hobby- en huisdierenlijst (ook wel positieflijst). Op deze lijst staan de zoogdieren welke in de toekomst nog wél gehouden mogen worden in Nederland. De lijst werd op 6 juli door het ministerie van LNV in een brief aan de Tweede Kamer aangeboden. Lees hieronder wat de nieuwe lijst inhoudt.  

Al langer probeert het ministerie een lijst op te stellen met welke zoogdieren in Nederland gehouden mogen worden. In 2015 werd deze zogenaamde hobby- en huisdierenlijst opgesteld. Het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde echter in 2017 dat deze lijst onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd was en dus niet in werking kon treden. Voor het opstellen van de herziene lijst is een toetsingskader opgesteld door de Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst. Zij hebben gekeken naar de risicofactoren voor dierwelzijn en volksgezondheid. Vervolgens heeft het Adviescollege huis- en hobbydieren de zoogdieren getoetst aan de hand van deze criteria en zijn tot de gepubliceerde lijst gekomen. 

In de nieuwe huis- en hobbydierenlijst zijn 29 diersoorten opgenomen. Het is de verwachting dat deze regeling per 1 januari 2024 in werking zal treden. Voor diersoorten die niet op de lijst vermeld staan geldt een overgangsregeling. Dat betekent dat mensen die op het moment van inwerkingtreden van deze lijst een dier hebben die niet op de lijst staat, deze mogen houden en verhandelen. Dit geldt ook voor eventuele jongen waar het dier, op het moment van inwerkingtreden, van drachtig is. Het LNV geeft aan dat de lijst een dynamisch document is. Indien wetenschappelijke inzichten veranderen, zal de lijst hierop aangepast worden. De lijst betreft enkel zoogdieren. Voor vogels, reptielen en amfibieën volgen mogelijk ook lijsten. 

Bron: KNMvD

Dit moet je lezen

Meest gelezen