vrijdag 21 juni 2024

Wanneer perfectionisme je werk als veterinaire professional in de weg staat

Perfectionistische veterinaire professionals, ik kom ze regelmatig tegen in mijn werk. “Ik ben perfectionistisch” zeggen ze dan. 

Perfectionistisch gedrag is handig wanneer je atleet bent en keer op keer je eigen persoonlijke record wilt verbreken. Het is minder ideaal wanneer je in de dierenartsenpraktijk werkt.

Je zult het werk moeten doen met de materialen, middelen en tijd die je beschikbaar hebt, of juist niet hebt. Het gaat er dan om dat je naar de eigenaar luistert, het dier zorgvuldig onderzoekt en vervolgens met een plan komt. Waarna het vervolgens aan de eigenaar is om een beslissing te nemen over de uiteindelijke behandeling. Waarbij naast emoties ook financiën een rol spelen. Je hebt daarmee niet alles zelf in de hand, je bent afhankelijk. Het enige wat je kunt doen, is hetgeen waar je invloed op hebt “gewoon goed” en met liefde voor je vak te doen.

Perfectionistisch gedrag stagneert, leidt tot uitstelgedrag en het verhardt. Zaken die je als veterinaire professional niet verder helpen en daarnaast je ontwikkeling belemmeren.

Vertoon jij perfectionistisch gedrag en wil je er iets aan doen?

Alle verandering begint bij bewustwording, het erkennen van hoe belemmerend perfectionisme voor jou is. Vanaf dat moment kun je de keuze maken het anders te gaan doen. Cruciaal daarbij is om van een afstand naar jezelf te leren kijken.

Accepteren dat goed, goed genoeg is. En te stoppen met vergelijken: vergelijken van jezelf met anderen, maar ook het vergelijken van anderen met anderen (die atleet wilde ook alleen het eigen persoonlijk record verbreken). Fouten zijn er om van te leren en uitdagingen zijn waardevolle kansen om je te ontwikkelen.

Probeer het eens met deze vragen:

  • Hoe haalbaar is het wat ik wil (in de tijd, met de middelen, etc.)?
  • Wat levert het – het dier/de eigenaar/mijn collega’s/mijn leidinggevende/mijzelf – op als ik het nóg beter zou doen?
  • Wat zou er gebeuren als het zo ‘genoeg is’?

Maak van je perfectionistische gedrag je kracht!

Chantal Duijn

Perfectionistisch gedrag is namelijk prima wanneer je het kunt doseren, wanneer je het in de hand hebt. Niet wanneer je (werk)stress hebt, continu gespannen bent, het gevoel hebt onder druk te staan, dichtslaat en bepaalde taken uit de weg gaat. Dan moet je ingrijpen.

Ik heb het hier constant over perfectionistisch gedrag, omdat ‘perfectionisme’ aangeleerd gedrag is en dus ook afgeleerd kan worden. Je bent dus niet perfectionistisch, je vertoont perfectionistisch gedrag. Alleen deze omschakeling in denken werkt. Je kunt namelijk zelf je gedrag bepalen. 

De RAKE Lessen zijn een samenwerking van Bureau Raak en Vetami om professionele ontwikkeling en persoonlijk leiderschap een podium te geven in het nascholingsaanbod. Trainingen met een praktische inslag, om te zorgen dat je er direct mee aan de slag kan op de werkvloer én in de rest van je leven. 

Dit moet je lezen

Meest gelezen