zondag 16 juni 2024

Hoog pathogene vogelgriep bij smient in Noord-Duitsland

smient

Bij een smient in het noorden van Duitsland is half oktober hoog pathogene H5N1 vogelgriep vastgesteld. De smient werd gevonden langs de kust van Schleswig-Holstein, de noordelijkste deelstaat van Duitsland. Bovendien zijn er signalen van H5 vogelgriep bekend vanuit onder meer Rusland, Servië en Tsjechië. Daarnaast is er een geval van laag pathogene H5N1 gemeld in Italië, meldt Avined woensdag 20 oktober.

In september meldde Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) dat de vogeltrek vanaf half september weer op gang is gekomen. Deze trekvogels kunnen opnieuw hoog pathogene vogelgriepvirussen meebrengen naar Nederland.

In de omgeving van de dode smient in Schleswig-Holstein werden ook meerdere zieke en dode smienten gevonden. Bij de zieke vogels werden neurologische verschijnselen waargenomen die passen bij vogelgriep. Het is mogelijk dat het virus met de najaarstrek van vogels ook Nederland bereikt.

‘Wees alert’

Na de langdurige vogelgriepuitbraak die zich vanaf het najaar van 2020 aftekende in Nederland en daarbuiten, vormt deze recente vondst in Duitsland opnieuw een reden om alert te zijn, stelt Sovon Vogelonderzoek Nederland. Het subtype H5N1, dat verwant is aan het algemenere hoogpathogene H5N8 vogelgriepvirus, is de laatste maanden sporadisch in wilde vogels rond de Oostzee gevonden.

Er moet volgens Sovon rekening mee worden gehouden dat ook in Nederland opnieuw verhoogde sterfte kan optreden bij watervogels, roofvogels en aaseters als gevolg van vogelgriep. Het is belangrijk om dode vogels te melden, stelt Sovon. Hiermee wordt een beter beeld verkregen van de geografische spreiding van het virus en van de verspreiding onder verschillende vogelsoorten.

Het melden van dode vogels kan via de websites van Sovon en het Dutch Wildlife Health Centre. Beide organisaties werken al jarenlang samen om vroegtijdig signalen van ongewone vogelsterfte op te vangen. Wanneer er drie of meer watervogels op dezelfde plaats liggen, dan moeten deze worden gemeld bij het Landelijk Meldpunt Dierziekten van de NVWA.

Goede bioveiligheidsstatus essentieel

Avined wijst Nederlandse pluimveehouders erop alert te zijn op de bioveiligheidsstatus van hun bedrijf gezien de recente vogelgriep ontwikkelingen in Europa. Een goede bioveiligheidsstatus is van groot belang om het risico op insleep van vogelgriep te verkleinen.

Bron: KNMvD

Dit moet je lezen

Meest gelezen