donderdag 25 juli 2024

Aangepast beleid import huisdieren uit Oekraïne

Oekraïne

Invoerregels voor huisdieren vanuit Oekraïne
Vluchtelingen en Nederlanders die met spoed uit de Oekraïne naar Nederland reizen, hebben te maken met regels voor de invoer van hun huisdier. Oekraïne is hoog-risico rabiësland en géén EU- lidstaat. Dit heeft gevolgen voor het meenemen van huisdieren naar Nederland of een andere EU-lidstaat.
Bij acuut vertrek uit de Oekraïne is het niet altijd mogelijk om aan geldende regels en voorwaarden te voldoen. Op basis van artikel 32 van Verordening (EU) nr. 576/2013 is een uitzondering mogelijk. Alle EU-lidstaten hebben aangegeven flexibel om te gaan met vluchtelingen met huisdieren uit Oekraïne.

Het advies aan reizigers met huisdieren afkomstig uit Oekraïne:
• Ga zo snel mogelijk langs bij een lokale dierenarts in Nederland en laat uw huisdier indien nodig vaccineren tegen rabiës, chippen, registreren, etc.
• Zorg voorafgaand aan uw bezoek aan de lokale dierenarts, dat het dier zo veel als mogelijk afgeschermd blijft.

Dringend advies aan dierenartsen in Nederland
• Meld het aan de NVWA wanneer een dier afkomstig uit de Oekraïne in uw praktijk is geweest. Samen met de NVWA kan de dierenarts een inschatting maken van het rabiësrisico en of er quarantainemaatregelen nodig zijn. Dit kan via het vragenformulier van de NVWA of telefoonnummer 0900-0388
• Neem direct contact op met het Landelijk meldpunt Dierziekten via 045-5463188 als een dier rabiës verschijnselen vertoont.

Hulp aan Oekraïne
Diverse dierenhulporganisaties hebben de handen ineengeslagen en inventariseren op dit moment wat er mogelijk is om hulp te bieden aan dieren, zowel in Oekraïne als in buurtgebieden, maar op termijn ook in Nederland.
Komen er mensen met dieren uit Oekraïne zonder budget of wil je als praktijk wat bijdragen, neem dan contact op met Liliane van Doorn van stichting huisdierenwelzijn via info@huisdierenwelzijn.nl of op 06-12660654.

Bron: KNMvD

Dit moet je lezen

Meest gelezen