donderdag 25 juli 2024

Benchmark GD praktijken 2024: er wordt niet minder zorg afgenomen

Uit de benchmark GD-praktijken 2024 van digiRedo blijkt dat er het afgelopen jaar meer zorg is afgenomen bij zelfstandige dierenartsenpraktijken. Dit is opmerkelijk, aangezien de media de afgelopen maanden een andere indruk wekten. Door de prestaties van dierenartspraktijken cijfermatig in kaart te brengen, krijgen we een realistisch beeld van de ontwikkelingen in de veterinaire zorg in Nederland. Hiermee kunnen we de emoties die in de markt leven beter duiden.

De data voor deze benchmark zijn gebaseerd op gegevens van 96 zelfstandige gezelschapsdierenpraktijken in Nederland, die allemaal gebruikmaken van het Grip op je Praktijk-dashboard van digiRedo. In dit dashboard worden de data uit het Praktijk Management Systeem vertaald naar heldere kengetallen. Deze kengetallen geven inzicht in de prestaties van de praktijken op verschillende gebieden, zoals klanten en verrichtingen.

Klant geeft meer uit
Het gemiddeld aantal klanten per praktijk is in 2023 gegroeid met 1,6%, het aantal transacties per klant per jaar bleef stabiel (+0,2%) en de besteding per transactie steeg met 9,0%. Gemiddeld geeft een klant in 2023 per jaar €348 uit aan de dierenarts, wat een stijging is van 9,3% ten opzichte van 2002. De besteding bij de dierenarts is dus toegenomen. Deels komt dit door de prijsstijgingen, maar er is ook meer zorg afgenomen. Zo is de hoeveel diagnostiek toegenomen, is er een stijging in het aantal patiënten dat terugkomt naar de praktijk voor vervolgonderzoek en zijn er meer dieren aangeboden voor een gebitsbehandeling.

Duidelijk en toegankelijk
Dit jaar heeft de benchmark, die sinds 2016 wordt gemaakt, een metamorfose ondergaan: van een zakelijk rapport met tekst en tabellen naar een kleurrijk boekje met heldere infographics. De inhoud is daardoor veel toegankelijker geworden. Het boekje draagt de titel ‘De GD praktijk in beeld en getal’ en dat is precies wat het is. Aan de hand van duidelijke infographics wordt de ontwikkeling van verschillende kengetallen in beeld gebracht, zoals hierboven beschreven. De infographics worden ondersteund met QR-codes, die de lezer naar een online omgeving brengt met meer uitleg over de betreffende infographic.

Naast de genoemde ontwikkelingen worden er nog veel meer kengetallen beschreven en toegelicht. Deze geven een goede indruk van de trends in de markt en helpen GD praktijken om hun eigen prestaties te evalueren.  

Nu verkrijgbaar
De benchmark ‘De GD praktijk in beeld en getal’ is vanaf nu verkrijgbaar in digitale en in gedrukte vorm en kost resp. €9,00 en €18,00, inclusief BTW. Aanvragen van de benchmark kan via de website van digiRedo.

Dit moet je lezen

Meest gelezen